Виктор Борисов Зам.- кмет "Правно обслужване и общинска собственост"

 


Виктор Борисов е родом от гр. Несебър. Завършва основното си образование в СОУ "Любен Каравелов" в Несебър. Висшето си образование - магистър по право завършва в Бургаския свободен университет, след което една година е съдебен кандидат и придобива правоспособност да практикува право.

В периода 2003 до 2006 г. е служител на МВР в РПУ - Несебър, а от 2007 г. работи като адвокат в Бургаската адвокатска колегия. Женен с две дъщери.
 
 

Иван Гургов Зам. - кмет "Бюджет и финанси"

 


Иван Гургов работи в община Несебър от 2004 г. като преди да заеме поста заместник кмет оглавява отдела "Местни данъци и такси". В периода от 1995 до 2004 г. е данъчен инспектор в НАП гр. Бургас, като в трудовия му стаж се включват и няколко години в "Слънчев бряг" АД.

Иван Гургов е родом от гр. Несебър. След като завършва Икономическия техникум в Бургас, продължава висшето си образование в Икономическия университет в гр. Варна със специалност "Счетоводство и контрол".

В работния процес разчита на добрата комуникация и на решаването на проблемите чрез работа в екип.
 
 

Лазар Япаджиев Зам. - кмет „Търговия и туризъм”

 


Преди да заеме поста заместник кмет „Търговия и туризъм”, г-н Япаджиев работи в отдел „Стопански” на Община Несебър.

Завършва средно образование в ПГ „Г. Димитров” – гр. Поморие. След това завършва полувисше образивание със специалност „Хотелиерство и ресторантьорство” в ИМТ „Ал. Константинов” – гр. Бургас. Образовение му продължава в БТУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, където става вишист със специалност „Мениджмънт на туризма”.

Г-н Япаджиев владее три език – английски, немски и руски. Принципите в работата му са: лоялност, откритост и работа в екип. В свободното си време обича да спортува и да ходи на риболов.