Читалища в община Несебър

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „Яна Лъскова - 1905”  гр. НЕСЕБЪР
Читалището  е  основано  през  1905  година.На  фона  на хилядолетната  история  на  Несебър  това  не  е  много време, но  за  несебърлии  този  период  има  огромно историческо  значение, защото  с  основаването  му  започва утвърждаването  на  българския  дух, култура  и  традиции. През  всичките  тези  години  читалището  е  средище  на  целия  културен  живот  в  града.

За повече информация посетете

http://www.yanalaskova.bg/

                                        Адрес: 8230 гр. Несебър

                                                              ул. „Месембрия”№ 20

                                                             тел.:/факс:0554/4 31 59

                                                           e-mail:chitaliste_ns@abv.bg

                                                                

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „ИЗГРЕВ” гр.ОБЗОР 
Читалището  е  учредено  през  1927  година.Интересно  за  отбелязване  е , че  в  същата  година  родолюбиви  деятели  на  Обзор  събрали  пари , купили  книги и  създали  обществена  библиотека.И  днес , Съкровищницата  на  първата  библиотека  тихо  и  незабележимо  докосва  сърцата на  деца  и  възрастни.

В  момента  работят  следните  самодейни  състави:
Фолклорен  ансамбъл  „Обзор”, който  включва:  детски, юношески  и  младежки  танцови  състави, детска  и  женска  певческа  група;Вокална  група  за  стари  градски  песни „Блян”;детска  вокална  група  „Темпо”.Действа  самодейна театрална  формация  за  възрастни  и  детско-юношеска театрална  формация.

                                       Адрес: 8250 гр.Обзор  община  Несебър

                                                             област  Бургас

                                                             ул.”Отец  Паисий”№20

                                                             тел.:0556/3 23 87

                                                             е-mail:izgrev_obzor@abv.bgНАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „ПРОБУДА - 1938” гр. СВЕТИ  ВЛАС
Читалището  е  създадено на  20.01.1938 г.Разполага  с  библиотека  и  читалня. От  2003 г. се  помещава  в  нова  сграда , има  библиотечен  софтуер.
През  последните  години са  сформирани  Дамски  танцов  състав , Детски  танцов  състав и  лазарска  група.Действа и  школа  по  изобразително  изкуство.

                            Адрес:8256 гр.Свети  Влас  община Несебър

                                                 област  Бургас

                                                 ул.”Цар Симеон”  №17а

                                                 тел./факс:0554/68 215

                                                 e-mail:probuda_1938@abv.bg

                                     

     

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ” с.РАВДА
Читалището  съществува  от  1943 година, когато  по  инициатива  на  местни  будни и родолюбиви  българи е построено изцяло  със  средствата  и  доброволния  труд на  местното  население.В  момента  разполага  с  богат библиотечен  фонд  за  всички  възрасти, малка  читалня и  библиотечен  софтуер. От  26  години  съществува детска  танцова  школа.През последните  години  бе  сформирана женска  група  за изворен  фолклор „Вардарка”, която  възроди куфаловския фолклор  на  своите  деди.Действа  и  школа  за  изучаване на  български  народни  хора  за  възрастни.

                                    Адрес:8238 с. Равда   община Несебър

                                                        област  Бургас

                                                         ул.”Македония” № 2

                                                        тел./ факс:0554/66 344

                                                        е-mail:biblioteka.ravda@abv.bgНАРОДНО  ЧИТАЛИШЕ  „ЗОРА”  с. ОРИЗАРЕ
Народно  читалище  „Зора” е  основано  на  11.01.1928 г. от главния  учител  в  селото  Дойчо  Минчев, който  става  и  негов  пръв  председател.От  2005 г. читалището  се  помещава  в  нова  сграда  и  разполага  с  богат  библиотечен  фонд  за  всички  възрасти.
В  момента  работят  следните  самодейни  състави:Детски  танцов  състав  „Зора”, Мажоретен  състав, Детска  група  за автентичен  фолклор и  Женска  група  за  обработен  фолклор.  

 

                                    Адрес:8248 с.Оризаре  община  Несебър

                                                              област  Бургас

                                                              ул.”Първи  май” №27

                                                              тел.номер +359 876 107075

                                                              e-mail:dida_692007@abv.bgНАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „СВЕТЛИНА” с. ГЮЛЬОВЦА
Читалището  е  основано  през  1928  г. Разполага  с  читалищна  сграда  и  библиотека.През  последните  години действат: Група  за  автентичен  фолклор  и  детски  танцов състав.

                                Адрес:8249 с.Гюльовца  община  Несебър

                                                ул. "Янко Сакъзов" № 36

                                                     тел.номер +359 876 798809

                                                     e-mail:nikol_mihaleva@abv.bg

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „СВЕТЛИНА” с.КОШАРИЦА
Читалището  е  основано  през  есента  на 1928 г  от  учителя Григоров /родом  от  Казанлък/.Разполага  с  библиотека  и  малка  читалня  към  нея.В  момента  към  читалището  са  сформирани:Женска  група  за  народни  танци и  Женска певческа  група  за  автентичен  фолклор.

                                    Адрес:8253 с. Кошарица  община  Несебър

                                                        ул. "23-ти септември" № 36

                                                          тел.:0556/61 115

  e-mail:k.biblioteka@abv.bg

                                                                                                  

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „САМОРАЗВИТИЕ”с.ТЪНКОВО
Читалището  е  създадено  през  1950 г. Има  библиотечен  фонд  за  всички  възрасти. През  последните  години  са    сформирани:Детски  състав  за  народни  танци  и  Дамски състав  за  народни  танци.Действа  и  школа  по  изобразително  изкуство.

                                       Адрес:8237 с. Тънково  община  Несебър
ул. „Николай Лъсков“ №24

                                                             област  Бургас

                                                            тел. номер +359 885 297534

Е-mail: samorazvitie@mail.bg

                                                                                                  

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „Г. С. Раковски – 2013“ с. Раковсково
Читалището е създадено през месец август 2013г. Към него има сформирана женска певческа фолклорна група „Раковчанка“.

                                       Адрес:с. Раковсково 8257, община Несебър, област Бургас

                                                         тел. за контакти +359 893 303610 – Димитринка Янева

                                                                                                  

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „Пробуда – 2016“ с. Баня
Читалището е основано през пролетта на 2016г. Разполага с библиотека и шахматен клуб. Към него са сформирани група за автентичен фолклор и детска фолклорна група „Илинденче“.

                                       Адрес: с. Баня 8239, община Несебър, област Бургас

                                                         тел. за контакти Петя Христоскова тел. +359 894 572150
Е-mail: probuda_bania@abv.bg