ЗАПОВЕД № 2171 / 15.12.2017 г.

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.30, ал.2 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 511 от Протокол № 15/15.03.2017г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост: 17бр. /МПС-ва и ППС-ва/, по следния опис:При следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2.Срок за получаване на тръжната документация– до 16.00 часа на:
2.1. 19.01.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
2.2. 09.02.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се получава с лична карта срещу подпис от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.2.1 и т.2.2.
3. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
3.1. 30.01.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
3.2. 16.02.2018г. за втора дата за провеждане на търга;

4.Възможност за извършване на физически оглед на автомобилите в присъствието на длъжностно лице от Общинска администрация –Несебър:
4.1. за първа дата -24.01.2018г. от.09.00ч-12.00ч на същия ден;
4.2. за втора дата- 12.01.2018г. от 09.00ч.-12.00ч. на същия ден;
Огледите на място се извършват в гр.Несебър, паркинг на сграда на БКСО /срещу гробищен парк-Несебър/

5.Дата, час и място за провеждане на търга:
5.1.Първа дата за провеждане – 31.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
5.2.Втора дата за провеждане –19.02.2018г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.3.1. - 05.01.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат за съответната позиция.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ИВАН ГУРГОВ-ЗАМ.КМЕТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
/съгл. Заповед №1861/16.11.2015г./____________ п___________
Публикувано на 28.12.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове